گارانتی شایگان وی آی پی

شایگان وی آی پی برای تسهیل در حال خریداران عزیز در سال گذشته اقدام به ثبت گارانتی کرده است که جزو گارانتی های درجا تعویض در اتحادیه محسوب میگردد.

محصولاتی که توسط شایگان وی آی پی گارانتی میشوند دارای سه ماه ابتدا به صورت درجا تعویض و تا 12 ماه دارای گارانتی هستند.

برای بررسی و خدمات گارانتی میتوانید با شماره:
02188931091 تماس حاصل نمایید.

شرایط گارانتی

برای اینکه گارانتی به محصول شما صورت گیرد باید چند نکته را رعایت فرمایید

قطعات ارسالي به خدمات مي بايست داراي شرايط زير باشد:

قطعات ارسالي به خدمات سازگار مي بايست داراي شرايط زير باشد:

  • عدم وجود آثار ضربه، ضایعه فیزیکی و سوختگی قابل مشاهده در کالا
  • قرار داشتن در محدوده زمانی گارانتی
  • عدم دستخوردگی هولوگرام و سایر برچسب های گارانتی
  • دارا بودن شماره سريال و عدم مخدوش بودن آن
  • عدم وجود آثار دستکاری بر روي قطعه
  • ارسال کارت گارانتی کالاهایی که برای آنها کارت صادر می شود.
  • لطفا فاکتور مربوط به خرید دستگاه خود را (شامل شماره سریال دستگاه ، تاریخ خرید و مهر فروشگاه) پیش از آنکه خدمات گارانتی اجرایی شود ، فراهم آورید.

s.vip